Analys

Oavsett om era verksamhetsmål kretsar kring att få ned koldioxidavtrycket, minska kostnaderna eller maximera era resurser med effektivare system, så kan vi hjälpa er att nå fram genom att optimera er verksamhet.

Skapa en heltäckande dokumentpolicy

Vi analyserar era utskriftsbehov och befintliga system, och kommer med förslag på förbättringar i en heltäckande dokumentpolicy.

Vi kan bl.a. hjälpa er att få ned antalet enheter per användare, minska åtgången av förbrukningsmaterial, eliminera driftsstopp, öka utskriftshastigheten och sänka energiförbrukningen.