Mobila arbetsstyrkor och distansarbete skapar utmaningar för informationssäkerheten. Våra säkra utskriftslösningar hjälper dig  att se till att endast betrodda medarbetare och gäster kan få tillgång till er utskriftsinfrastruktur, samtidigt som de erbjuder maximal bekvämlighet för användarna.

”Follow print”  eller ”pull print” innebär att du inte längre skickar ditt dokument mot en förvald skrivare.

Med säkra utskrifter når du full sekretess genom att inga dokument skrivs ut förrän du själv har bestämt det och är på plats vid valfri skrivare.