Tydlig IT-analys med nulägesbild

Som första steg så sammanställs er IT-miljö i en utförlig IT-rapport med total inventering av all hårdvara och mjukvara såsom servrar, klienter, övriga noder, operativ, versioner, applikationer, både native och tredjeparts etc.

Även en licenssammanställning, säkerhetsanalys samt en rating på er IT-miljö tas fram. Utifrån denna rapport kan sedan Staples Connect presentera en IT-analys som ger er som kund en klar nulägesbild av er totala IT-miljös hälsa och status.

Analysen listar också era servar, klienter och nätverksnoder med info i detalj om hårdvara samt installerade mjukvaror och licenser. I IT-analysen presenteras även en grafisk detaljskiss av er IT-miljö som ger er som kund möjlighet att snabbt sätta er in i hur er IT-miljö är uppbyggd, lättöverskådligt och enkelt.

Era behov och önskemål

Efter att nuläges-analysen är klar så kompletteras denna med information från er som kund avseende er affärsverksamhet såsom behov och övriga önskemål.

Vi kan efter detta presentera ett lösningsförslag som del i eller komplement till IT-analysen för att ge er som kund bästa målbild av hur er IT-miljö kan utformas för att skapa Problemfri IT.