För att ta fram en strategin är det av stor vikt att tillsammans med verksamheten skapa en gemensam syn på vad IT skall vara inom just er organisation, samt hur IT på bästa sätt skall möta era behov att nå era mål.

Du ska alltså bygga din IT-strategi som en brygga mellan IT och företagets strategi och verksamhetsplanering.

Vi hjälper er med er strategi men kom även ihåg att det viktigaste utöver att ha en IT-strategi är att följa upp den, för att säkerställa att IT tar de steg som är nödvändiga för utvecklingen av övriga organisationen.