Säkerhet

I takt med att den digitala världen blir en allt viktigare del av våra liv fortsätter datasäkerhet på arbetsplatsen att vara ett stort problem för företag i alla storlekar. Ibland kan det vara svårt att få en helhetsbild över det som vi slarvigt benämner It säkerhet. Vi hjälper dig med säkerhetsfunktioner som följer dina behov och verksamhetskrav med produkter i en komplett lösning.

http://IT-säkerhet

Antivirus

Vi sköter installationer och uppdateringar för alla era datorer, servrar och mobila enheter, och identifierar och åtgärdar snabbt eventuella problem med uteblivna uppdateringar. Ni får arbetsro och trygghet, och kan lägga er tid på att jobba med det ni ska istället för att se efter ert virusskydd.

Läs mer om antivirus

Online Backup

Listan på potentiella orsaker till dataförluster kan göras hur lång som helst. Väder och vind, bränder och elfel, den mänskliga faktorn och illvilliga hackare kan alla helt oväntat göra sig påminda och förvandla er arbetsdag till ett riktigt elände.

Läs mer om backup