http://IT-säkerhet

Datorer, servrar och mobila enheter har blivit mer sårbara i takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet. Kriminella nätverk är medvetna om värdet hos känsliga data, och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem.

Den nya generationen hackare är proffs, som inte nöjer sig med att förstöra utan sprider sin skadliga kod till era system för att komma över företagshemligheter. De kan sedan sälja era filer vidare, eller kryptera dem och tvinga er att betala en lösensumma för att de ska låsa upp dem igen.

  • Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni en större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation
  • Vi ger er en statusrapport över sårbarheter och risker i er IT-miljö
  • Ni får en skräddarsydd Analys presenterad i en lättförståelig rapport tillsammans med tips om åtgärder för att öka säkerheten
  • Rapporten ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt