Fakturahantering

Effektiviserar hanteringen av inkomna fakturor med automatisk tolkning och ett smidigt digitalt verktyg.

Digitalisera fakturahanteringen med smart automatik

Majoriteten av alla svenska små- och medelstora företag hanterar fortfarande fakturor manuellt, vilket kan vara väldigt resurskrävande.

Med vår Fakturahantering med tolkningstjänst sköter du kontering och attest av såväl stora som små fakturavolymer, snabbt och enkelt. Du effektiviserar handläggningen av fakturorna, förkortar ledtiderna och får full koll.

Det blir enkelt och lönsamt för alla. Med digitala fakturor minimerar du också risken att fakturor försvinner i attestflöden och att betalningar blir försenade.