Ring upp kunderna istället för att låta dem vänta

När kunder ringer till er kan vår tjänst automatiskt räkna ut när era handläggare kommer kunna ta samtalet och schemalägga en återuppringning. Kunderna meddelas om när de blir uppringda, och kan ägna sig åt annat så länge istället för att sitta och köa.

Era handläggare ser hela tiden en översikt över sina kommande samtal, och slipper stressen som följer på ständigt ringande telefoner. Alla inblandade sparar tid, och alla samtal kommer fram!

Hur det fungerar

När systemet tar emot ett samtal spelar det upp ett hälsningsmeddelande, som ni kan spela in själva om ni vill ge kunderna ett mer personligt bemötande. Sedan får den som ringer knappa eller läsa in sitt telefonnummer.

Systemet räknar ut en ungefärlig återuppringningstid utifrån antalet inkommande samtal, deras genomsnittliga längd och er aktuella bemanning, och meddelar kunden när ni kommer att ringa upp.

Schemaläggningen kan naturligtvis anpassas efter era specifika behov och önskemål, så att samtalen kan planeras på ett effektivt sätt. Handläggarna ser alla samtal på sina skärmar och kan ringa upp på utsatt tid.

Vill ni få ännu djupare insikt i samtalsbelastningen, och lättare hitta mönster som hjälper er planera er bemanning, så kan ni dessutom integrera ett analysverktyg med tjänsten.


Erbjudanden

Anpassa efter era behov. Välj mellan "Återuppringning" eller "Återuppringning Plus".

Återuppringning

Med Återuppringning får ni följande funktioner:

 • Schemalagd återuppringning
 • Anropsnummer
 • Rapport- och statistikfunktion
 • 1 handläggarplats
 • Webbokning: en funktion för bokning och avbokning av möten direkt via webben

Återuppringning Plus

Med Återuppringning Plus får ni följande funktioner:

 • Schemalagd återuppringning
 • Anropsnummer
 • Rapport- och statistikfunktion
 • 2 handläggarplatser
 • Identifiering: håll koll på kunderna som ringer med hjälp av personnummer, journalkoppling (t.ex. TakeCare), nummerpresentation eller automatiskt a-nummer (”vill du bli uppringd på det nummer du ringer från?”).
 • Kategorisering: prioritera era samtal enligt ett schema
 • Kompetensstyrning av samtal
 • Röstbrevlåda plus
 • Röstmeddelande
 • Webbokning: en funktion för bokning och avbokning av möten direkt via webben